sport, rekreacja, zabawa...
sport, rekreacja, zabawa...

Komunikat - zmiana rezerwacji

W dniu 31.10.2019 w godzinach 20.00-21.50 WSZYSTKIE TORY SĄ DOSTĘPNE.

Informujemy , że w dniu    
01.11.2019 oraz 11.11.2019
Kryta Pływalnia oraz kompleks boisk będzie nieczynny.


W DNIU 02.11.2019 (SOBOTA) ODWOŁANE SĄ NASTĘPUJĄCE REZERWACJE TORÓW :
TOR 2,3-GODZ.12.00-12.50
TOR 1,2,3 –GODZ.13.13.50
OD GODZ 14.00-18.50 ODWOŁANE WSZYSTKIE REZERWACJE.

W DNIU 03.11.2019 (NIEDZIELA) ODWOŁANE SĄ NASTĘPUJĄCE REZERWACJE TORÓW :

TOR NR 2 -GODZ.11.00-13.50
TOR NR 1,5,6 - GODZ. 14.00-17.50

W DNIU 04.11.2019 (PONIEDZIAŁEK) ODWOŁANE SĄ NASTĘPUJĄCE REZERWACJE TORÓW :
TOR 1,2,6 - GODZ. 13.00 - 13.50

KOMUNIKAT

Cennik :

Bilet normalny               12,00 zł
Bilet ulgowy                     8,00 zł
Karnet normalny           90,00 zł
Karnet ulgowy               70,00 zł
Bilet rodzinny                 28,00 zł
Wynajęcie toru               86,00 zł
Wynajęcie pływalni     369,00 zł    
                     
Uczniowie wejherowskich szkół samorządowych i niesamorządowych:
Bilet ulgowy                     6,00 zł
Karnet ulgowy               60,00 zł

Promocyjne ceny :
Bilet normalny             10,00 zł
Bilet ulgowy                   7,00 zł

1. Bilety ulgowe za korzystanie z krytej pływalni przysługują :
* uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkól ponadgimnazjalnych i studentom do 25 roku życia
( za okazaniem legitymacji );
* osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom
( za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej );
* kobietom powyżej 60 roku życia oraz mężczyznom powyżej 65 roku życia
( za okazaniem dowodu osobistego )
2. Uczniom niepełnosprawnym, którzy nie ukończyli 25 roku życia przysługuje obniżona cena biletu - 1 zł
( za okazaniem zarówno legitymacji osoby niepełnosprawnej i szkolnej ).
3. Rodzinie - 2 osoby i 2 dzieci do lat 16, w soboty, niedzielę i święta przysługuje cena " biletu rodzinnego ";
za każde następne dziecko cena biletu wzrasta o 7 zł - z zastrzeżeniem ust.4.
4. Dla posiadacza Wejherowskiej Karty Dużej Rodziny za każde następne dziecko cena biletu wynosi 3,50 zł,
w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych w godz. 7.00 - 15.00 bilet ulgowy 1,50 zł.
5. Dzieciom do lat 7 znajdującym się pod stałą opieką osoby dorosłej korzystającej z krytej pływalni przysługują bilety bezpłatne.
6. W okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych w godz. 7.00 -15.00 obowiązuje cena biletu ulgowego 3 zł
( za okazaniem legitymacji szkolnej ).
7. Promocyjne ceny biletów stosuje się w święta oraz dłuższe weekendy ( np. majowy ).
8. Za jednostkę godzinową w zakresie sprzedaży komercyjnej przyjmuje się wymiar czasu -  50 minut.

               Zgodnie z Zarządzeniem Nr 112 / 2015 z dnia 25.05.2015r. Prezydenta Miasta Wejherowa

1. Karnety ważne są przez 3 miesiące, nie przewiduje się zwrotu gotówki za niewykorzystany karnet.
2. Wszelkie rezerwacje dotyczące pływalni i innych pomieszczeń szkolnych rozpatrywane są na podstawie podania oraz zawarcia umowy w godz. 7.30 - 15.30.
3. Faktury wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zakupu.
4. Wynajęcie sali - 60,00 zł