sport, rekreacja, zabawa...
sport, rekreacja, zabawa...

KOMUNIKAT- PRACA- RATOWNIK

KOMUNIKAT!!

POSZUKUJEMY OSOBY ZAINTERESOWANE NA STANOWISKO: RATOWNIK

OFERTA PRACY : RATOWNIK WOPR
Uprawnienia:
–uprawnienia ratownika wodnego lub wyższe,
- aktualne uprawnienia do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy
Oferujemy:
• umowę o pracę,
• stabilne zatrudnienie,
• pracę w energicznym zespole.
informacje pod tel: 58-7386-310


Komunikat -cennik

Uwaga od 22.09.2021 w środy i czwartki pływalnia ogólnodostępna dodatkowo
w godzinach 7.00-8.00 pozostałe godziny według grafiku.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wejherowa nr 177/2021 z dnia 30.09.2021 ulegają zmianie z dniem 01.10.2021 stawki za wynajem toro godziny . 

-Bilet normalny 16 zł
-Bilet ulgowy   11 zł
-Karnet ulgowy 100 zł
-Karnet normalny 140 zł
-Bilet rodzinny 43 zł
-Wynajem pływalni 550 zł
-Wynajem toru 110 zł

Cena obejmuje 60 minut łącznie z korzystaniem z basenu oraz szatni i pryszniców.( system uwzględnia czas przygotowania do wejścia do wody )Z uwagi na obostrzenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej obowiązywać będą zasady reżimu sanitarnego oraz limitów wejść na pływalnię ( 50% obłożenia ).


Przypominamy o zasadach, które obowiązują w Krytej Pływalni:


1. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, a przede wszystkim dróg oddechowych

2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu do obiektu oraz w wyznaczonych miejscach,

3. W całym obiekcie obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego 1,5m od innych osób.

4. Pobyt w poczekalni ograniczyć do minimum niezbędnego do zakupu biletu oraz zmiany obuwia.

5. Osoby oczekujące na podejście do kasy zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego, a bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko jedna osoba.

6. Od momentu wejścia do obiektu obowiązuje noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

7. Szafki i paski transponderowe do szafek są dezynfekowane po każdym użytkowniku.

8. Dezynfekcja powierzchni wspólnych w strefach wejścia, szatni, przebieralni, hali basenowej i widowni prowadzona będzie regularnie, kilka razy w ciągu dnia.

9. W trakcie pobytu w Krytej Pływalni należy ściśle przestrzegać instrukcji, ogłoszeń oraz poleceń personelu.Dziękujemy za wyrozumiałość.

ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI W CZASIE PANDEMII

1. W okresie stanu epidemii obowiązują następujące zasady korzystania:
a) obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

b) przy dostępie do kasy obowiązuje zachowanie odstępu 1,5 m 
c) przy kasie może przebywać jedna osoba (rodzina),
d) obuwie należy zmieniać w szatni,
e) na basenie obowiązuje utrzymywanie odległości ok. 2 m od innych odwiedzających,
f) obsługa klientów odbywa się jedynie przy stanowiskach zabezpieczonych w przesłony izolacyjne,
g) klienci zobowiązani są do korzystania z dozowników ze środkami dezynfekującymi,
h) klientów obowiązuje staranna kąpiel i umycie ciała przed i po wyjściu z hali basenowej,
i) zabrania się celowego rozpryskiwania wody,
j) należy korzystać z wyznaczonych pryszniców, suszarek, miejsc w szatniach,
k) po skorzystaniu z basenu zabrania się przedłużania pobytu i korzystania z miejsc do siedzenia (nie dotyczy strefy gastronomicznej),
l) nie należy zamykać drzwi otwartych w czasie działania,
ł) w szatni staramy się zminimalizować czas przebywania ,dotyczy to również rodzica małych dzieci do 7 rż
m)kategorycznie zabrania się korzystania z basenów przez osoby z objawami jakiejkolwiek infekcji (także infekcji dróg oddechowych),
n) rzeczy pozostawione przez klientów na basenie czy w szatniach nie są przechowywane w depozycie i są w tym samym dniu usuwane z basenu
o)nie wypożyczamy czepków pływackich
p) dezynfekcja bransoletek i/lub kluczy (do szafek) następuje po każdym użytkowniku, Użyte bransoletki odkładamy w specjalnie przygotowany koszyk.
r)prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.

s) osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu, poleceń pracowników obsługi oraz lekceważące zagrożenie będą usuwane z Krytej Pływalni. W przypadku braku reakcji na polecenie opuszczenia obiektu jego obsługa wzywa policję.

Boisko

BOISKA CZYNNE OD 01.07.2020 ROKU.

Dostępne wg ustalonego grafiku rezerwacji
        ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH NA TERENIE
                    ZESPOŁU SZKOLNO –PRZEDSZKOLNEGO NR 2           
                       PRZY UL. NANICKIEJ 22 W WEJHEROWIE

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA   2 MAJA 2020 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I  ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII

- Boiska sportowe otwarte będą od poniedziałku do piątku
  w godzinach 9.00.00 do 20.30 oraz soboty i niedziele od godz. 10.00 do 20.30
- Korzystający z boiska mają obowiązek przestrzegania Regulaminu boiska szkolnego przy
ZSP NR 2 w Wejherowie

1. W celu skorzystania z obiektu sportowego należy wcześniej dokonać rezerwacji pod numerem telefonu: 58 73 86 309 lub 509400109 w godzinach 8.00-15.00 lub bezpośrednio u pracownika boiska.
2. Będzie prowadzony rejestr wejść.
3. Z boiska mogą korzystać tylko osoby zdrowe, nie będące w okresie kwarantanny, przestrzegające reżimu sanitarnego.
4. Przed wejściem na obiekt sportowy prowadzona będzie weryfikacja uczestników, którzy wcześniej zgłosili się u zarządcy obiektu.
5. Jednorazowe wejście będzie trwało 1 godzinę (50min gry – 10min na opuszczenie obiektu sportowego przed następnym użytkownikiem).
6. Obowiązujący limit osób korzystających jednocześnie z obiektu sportowego wynosi
- boisko do piłki nożnej 14 osób plus 2 trenerów
-boisko do piłki koszykowej 14 osób plus 2 trenerów
-boisko wielofunkcyjne 14 osób plus 2 trenerów
7.. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego oraz ostrożności, osoby doprowadzające i odprowadzające dzieci na zajęcia z trenerem nie wchodzą na teren szkoły.
8.Opiekunowie nie gromadzą się przy obiekcie sportowym, zalecane jest pozostanie poza terenem szkoły.
9..Korzystający z boisk przychodzą już odpowiednio ubrani.
10. Obowiązuje zakaz wjazdu samochodami na teren szkoły.
11. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących na teren obiektu.
12 .Obowiązuje posiadania własnego sprzętu sportowego.
13. Obowiązuje zakaz korzystania z obiektu i osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
14.Wszystkie powyższe wytyczne mogą ulec zmianie po wprowadzeniu stosownych aktów prawnych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
15.Niezastosowanie się do powyższych wytycznych będzie skutkowało niewpuszczeniem lub usunięciem z obiektu sportowego. Ostatecznie wezwaniem służb porządkowych (straży miejskiej lub policji)

Elektroniczny System Obsługi klienta

          Na naszej pływalni w niedalekiej przyszłości będzie obowiązywał Elektroniczny System Obsługi Klienta. Kupując bilet klient otrzyma pasek z elektronicznym transponderem, który służy do ewidencjonowania czasu pobytu na basenie.
Mając na uwadze komfort klientów  wprowadzamy system w formie testowej,
Testowanie systemu pozwoli Państwu na przygotowanie się i zapoznanie ze zmianami, które mają nastąpić.
Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu na naszym obiekcie !!