sport, rekreacja, zabawa...
sport, rekreacja, zabawa...

Komunikat - nieczynna pływalnia

Informujemy, że kryta pływalnia i obiekty sportowe ( boiska ) nieczynne do odwołania!!
 

Elektroniczny System Obsługi klienta

          Na naszej pływalni w niedalekiej przyszłości będzie obowiązywał Elektroniczny System Obsługi Klienta. Kupując bilet klient otrzyma pasek z elektronicznym transponderem, który służy do ewidencjonowania czasu pobytu na basenie.
Mając na uwadze komfort klientów  wprowadzamy system w formie testowej,
Testowanie systemu pozwoli Państwu na przygotowanie się i zapoznanie ze zmianami, które mają nastąpić.
Zapraszamy do aktywnego spędzania czasu na naszym obiekcie !!

KOMUNIKAT

Cennik :

Bilet normalny                 12,00 zł
Bilet ulgowy                     8,00 zł
Karnet normalny               90,00 zł
Karnet ulgowy                 70,00 zł
Bilet rodzinny                 28,00 zł
Wynajęcie toru                86,00 zł
Wynajęcie pływalni           369,00 zł    
                     
Uczniowie wejherowskich szkół samorządowych i niesamorządowych:
Bilet ulgowy                     6,00 zł
Karnet ulgowy                  60,00 zł

Promocyjne ceny :
Bilet normalny                 10,00 zł
Bilet ulgowy                   7,00 zł

1. Bilety ulgowe za korzystanie z krytej pływalni przysługują :
* uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkól ponadgimnazjalnych i studentom do 25 roku życia
( za okazaniem legitymacji );
* osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom
( za okazaniem legitymacji osoby niepełnosprawnej );
* kobietom powyżej 60 roku życia oraz mężczyznom powyżej 65 roku życia
( za okazaniem dowodu osobistego )
2. Uczniom niepełnosprawnym, którzy nie ukończyli 25 roku życia przysługuje obniżona cena biletu - 1 zł
( za okazaniem zarówno legitymacji osoby niepełnosprawnej i szkolnej ).
3. Rodzinie - 2 osoby i 2 dzieci do lat 16, w soboty, niedzielę i święta przysługuje cena " biletu rodzinnego ";
za każde następne dziecko cena biletu wzrasta o 7 zł - z zastrzeżeniem ust.4.
4. Dla posiadacza Wejherowskiej Karty Dużej Rodziny za każde następne dziecko cena biletu wynosi 3,50 zł,
w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych w godz. 7.00 - 15.00 bilet ulgowy 1,50 zł.
5. Dzieciom do lat 7 znajdującym się pod stałą opieką osoby dorosłej korzystającej z krytej pływalni przysługują bilety bezpłatne.
6. W okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych w godz. 7.00 -15.00 obowiązuje cena biletu ulgowego 3 zł
( za okazaniem legitymacji szkolnej ).
7. Promocyjne ceny biletów stosuje się w święta oraz dłuższe weekendy ( np. majowy ).
8. Za jednostkę godzinową w zakresie sprzedaży komercyjnej przyjmuje się wymiar czasu -  50 minut.

               Zgodnie z Zarządzeniem Nr 112 / 2015 z dnia 25.05.2015r. Prezydenta Miasta Wejherowa

1. Karnety ważne są przez 3 miesiące, nie przewiduje się zwrotu gotówki za niewykorzystany karnet.
2. Wszelkie rezerwacje dotyczące pływalni i innych pomieszczeń szkolnych rozpatrywane są na podstawie podania oraz zawarcia umowy w godz. 7.30 - 15.30.
3. Faktury wystawiane są w ciągu 7 dni od daty zakupu.
4. Wynajęcie sali - 60,00 zł